O&G EMERGENCY AND NEONATOLOGY
Kursus ini dikendalikan secara kuliah, amali, tutoran dan pengajaran klinikal. Pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan untuk menguruskan perawatan kecemasan O&G dan neonatologi. Amali dan tutoran yang berkaitan resusitasi bayi dan jagarawatan bayi akan dijalankan untuk memantapkan pemahaman pelajar. Penempatan klinikal di wad bersalin akan membantu pelajar dalam memahami proses bersalin,kecemasan penyakit O&G yang lazim serta pendedahan pada jagarawatan bayi selepas bersalin.